Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona okludovaná
frontální cyklona v posledním stadiu vývoje. Okludovaná cyklona je spojena s formováním okluzní fronty a s velmi malou nebo nulovou advekcí teploty.
angl: occluded cyclone, occluded depression slov: okludovaná cyklóna něm: okkludierte Zyklone f fr: dépression en occlusion f, dépression occluse f rus: окклюдированная депресия, окклюдированный циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: