Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fractostratus
(Fs) – starší neplatné označení pro stratus fractus (St fra).
Termín zavedla Mezinárodní komise pro studium oblaků v r. 1930, zrušen byl v r. 1949. Skládá se ze slov fractus a stratus.
angl: fractostratus slov: fractostratus něm: Fraktostratus m fr: stratus fractus m rus: разорванно-слоистые облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: