Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fractostratus
(Fs) – starší neplatné označení pro stratus fractus (St fra).
Termín zavedla Mezinárodní komise pro studium oblaků v r. 1930, zrušen byl v r. 1949. Skládá se ze slov fractus a stratus.
angl: fractostratus; slov: fractostratus; něm: Fraktostratus m; fr: stratus fractus m; rus: разорванно-слоистые облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: