Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklogeneze termická
cyklogeneze spojená s turbulentním přenosem zjevného tepla od podkladu. Termická cyklogeneze se vyskytuje především nad oblastmi přehřáté pevniny (např. v létě cyklona nad Pyrenejským poloostrovem) nebo při proudění studeného vzduchu nad teplý vodní povrch (např. v zimě cyklona nad Černým mořem).
angl: thermal cyclogenesis slov: termická cyklogenéza něm: thermische Zyklogenese f fr: formation de dépression thermique f rus: термический циклогенез  1993-a3
podpořila:
spolupracují: