Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice klimatologická referenční
klimatologická stanice, která má homogenní řadu pozorování po dobu alespoň 30 let a pracuje za přesně stanovených podmínek. Údaje z těchto stanic jsou navzájem dobře srovnatelné a tvoří základ jak pro zpracování klimatografií, tak pro sledování klimatických změn. Referenční klimatologické stanice by měly být umístěny tak, aby vliv lidské činnosti na jejich měření byl minimální.
angl.: reference climatological station slov.: referenčná klimatologická stanica rus.: опорная климатологическая станция něm.: Klimareferenzstation f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: