Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hustota oblaků optická
míra zeslabení elmag. záření v optickém oboru slunečního spektra (tj. světla) při průchodu oblačnou vrstvou rozptylem a absorpcí záření oblačnými částicemi (kapkami vody a krystaly). Využívá se např. jako jeden z parametrů v modelech přenosu záření danou oblačnou vrstvou i na jiných vlnových délkách než ve viditelném oboru. Jeho hodnota je závislá na vlnové délce záření. Je rovněž významným parametrem klimatických modelů z hlediska výpočtu radiační a energetické bilance atmosféry nebo Země.
angl: cloud optical depth, cloud optical thickness slov: optická hustota oblakov něm: optische Dicke von Wolken f rus: оптическая плотность облаков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: