Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

minimum měsíční
nejnižší hodnota meteorologického prvku dosažená během kalendářního měsíce v určitém roce.
angl: monthly minimum of meteorological element slov: mesačné minimum rus: месячный минимум метеорологического элемента něm: Monatsminimum n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: