Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

minimum měsíční
nejnižší hodnota meteorologického prvku dosažená během kalendářního měsíce v určitém roce.
angl: monthly minimum of meteorological element; slov: mesačné minimum; něm: Monatsminimum n; rus: месячный минимум метеорологического элемента  1993-a2
podpořila:
spolupracují: