Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

metoda perturbační
syn. metoda poruch – metoda založená na aplikaci tzv. poruchového počtu. Fyz. veličiny podle ní rozkládáme na část stacionární (časově zprůměrovanou) a poruchovou neboli perturbační (časově rychle proměnnou). V meteorologii se s použitím perturbační metody setkáváme zejména v souvislosti s atm. turbulencí, turbulentním přenosem, vlnovými ději apod.
angl: perturbation method slov: perturbačná metóda něm: Störungsmethode f rus: метод возмущений  1993-a3
podpořila:
spolupracují: