Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izonifa
izolinie používaná ke znázorňování plošného rozložení jevů souvisejících se sněhem, často spojuje místa se stejnou výškou sněhové pokrývky, někdy i místa se stejným počtem dnů se sněžením nebo vodní obsah (angl. isonival). Viz též izochiona.
angl: isonif; slov: izonifa; něm: Isoniphe f; rus: изонифа  1993-a2
podpořila:
spolupracují: