Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

amplituda absolutní
rozdíl mezi absolutním maximem a absolutním minimem meteorologického prvku, zjištěný na met. stanici nebo v určité oblasti za dlouholeté období, zpravidla od počátku měření. Např. na území Česka za období 1901–2017 je absolutní amplituda teploty vzduchu 82,6 °C (abs. maximum 40,4 °C v Dobřichovicích 20. 8. 2012, abs. minimum –42,2 °C v Litvínovicích u Českých Budějovic 11. 2. 1929). Kromě absolutní amplitudy vztahované k celému uvažovanému období se používají také absolutní amplitudy měsíční a denní.
angl: absolute amplitude, absolute range slov: absolútna amplitúda něm: absolute Amplitude f, absolute Schwankungsbereich m rus: абсолютная амплитуда fr: amplitude absolue f, écart (absolu) m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: