Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výpar fyzikální
nevhodné označení pro evaporaci.
slov: fyzikálny výpar něm: Evaporation f rus: физическое испарение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: