Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výpar fyzikální
nevh. označení pro evaporaci.
slov: fyzikálny výpar; něm: Evaporation f; rus: физическое испарение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: