Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblast územní ICAO
jedna ze sedmi oblastí světa podle členění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), které se vzájemně liší z hlediska podmínek pro létání. V každé z nich je zřízena regionální kancelář ICAO, která tuto oblast spravuje. Jedná se o tyto regionální kanceláře ICAO: Paříž pro Evropu a severní Atlantik, Bangkok pro Asii a Pacifik, Káhira pro Střední Východ, Dakar pro západní a centrální Afriku, Lima pro Jižní Ameriku, Mexiko pro Severní Ameriku, centrální Ameriku a Karibik, a Nairobi pro východní a jižní Afriku.
angl: ICAO Region slov: územná oblasť ICAO něm: ICAO-Territorialgebiet n rus: регион ИКАО, территориальная область Международной Организации Гражданской Авиации (МОГА)  1993-a3
podpořila:
spolupracují: