Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient teplotní nenasyceně adiabatický
málo používané souhrnné označení pro gradient teplotní suchoadiabatický a gradient teplotní vlhkoadiabatický.
slov: nenasýtene adiabatický teplotný gradient fr: gradient adiabatique sec ou humide m rus: адиабатический градиент влажного ненасыщенного воздуха  1993-a2
podpořila:
spolupracují: