Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

parametr Rossbyho
veličina β daná meridionálním gradientem Coriolisova parametru a definovaná vztahem:
β=λy,
kde λ je Coriolisův parametr a kladný směr souřadnicové osy y směřuje k severu. Využívá se zejména v teorii Rossbyho vln.
angl: Rossby parameter; slov: Rossbyho parameter; něm: Rossby-Parameter m, Rossby-Parameter m; rus: параметр Россби  1993-a2
podpořila:
spolupracují: