Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

parametr Rossbyho
veličina β daná meridionálním gradientem Coriolisova parametru a definovaná vztahem:
β=λy,
kde λ je Coriolisův parametr a kladný směr souřadnicové osy y směřuje k severu. Využívá se zejména v teorii Rossbyho vln.
angl: Rossby parameter slov: Rossbyho parameter něm: Rossby-Parameter m, Rossby-Parameter m rus: параметр Россби  1993-a2
podpořila:
spolupracují: