Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona arktická
anticyklona nad Arktidou, která má v zimě obyčejně dva samostatné středy, a to nad Grónskem a nad sev. Kanadou. V létě se často rozpadá na tři samostatné útvary, a to nad Grónskem, Barentsovým mořem a v oblasti sev. od Čukotského moře.
angl: arctic anticyclone slov: arktická anticyklóna něm: arktische Antizyklone f fr: anticyclone du Groenland m rus: арктический антициклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: