Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jednotka Dobsonova
(D.U.) – jednotka celkového množství daného plynu v zemské atmosféře, pojmenovaná podle profesora oxfordské univerzity G. Dobsona, konstruktéra stejnojmenného spektrofotometru. Většinou se používá jako jednotka celkového množství ozonu. 1 D.U. celkového ozonu je definována jako množství ozonu obsažené ve vertikálním sloupci zemské atmosféry, které by po stlačení na 1 013 hPa při teplotě 0 °C vytvořilo vrstvu silnou 10-3 cm. Například celkové množství ozonu 300 D.U. by vytvořilo za uvedených podmínek homogenní ozonovou vrstvu silnou 3 mm.
angl: Dobson Unit; slov: Dobsonova jednotka; něm: Dobson-Einheit f, Dobson Unit f; rus: единица Добсона  2014
podpořila:
spolupracují: