Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izoatma
čára spojující místa se stejnou hodnotou výparu.
angl: isoathm slov: izoatma něm: Isoathme f rus: изоатма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: