Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izoatma
čára spojující místa se stejnou hodnotou výparu.
angl: isoathm slov: izoatma rus: изоатма něm: Isoathme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: