Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlny inerční
syn. vlny setrvačné – kmity v horizontálně příčném směru vznikající v atmosféře působením setrvačnosti proudění vzduchu a Coriolisovy síly. Jde o teor. pojem používaný v dynamické meteorologii. Viz též kružnice inerční.
angl: inertia waves slov: inerciálne vlny něm: Trägheitswellen f/pl rus: инерционные волны  1993-a3
podpořila:
spolupracují: