Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlny instabilní
1. obecně vlny, jejichž amplituda se s časem nebo s postupem při prostorovém šíření vlnového rozruchu mění. Někteří autoři tento pojem zužují pouze na vlny, jejichž amplituda takto roste, v případě poklesu amplitudy pak používají označení vlny tlumené.
2. v synoptické meteorologii pojem instabilní vlna obvykle označuje frontální vlnu, jejíž amplituda s časem roste. Za vhodných podmínek se pak taková vlna může vyvinout ve frontální cyklonu.
angl: unstable waves slov: instabilné vlny rus: неустойчивые волны  2014
podpořila:
spolupracují: