Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hmotnost vzduchu měrná
angl: air density slov: merná hmotnosť vzduchu něm: Dichte der Luft f rus: удельный вес воздуха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: