Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hmotnost vzduchu měrná
angl: air density; slov: merná hmotnosť vzduchu; něm: Dichte der Luft f; rus: удельный вес воздуха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: