Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklogeneze orografická
cyklogeneze probíhající na závětrné straně horské překážky. Nejpříznivější podmínky pro orografickou cyklogenezi vytvářejí při převládajícím zonálním proudění více méně meridionálně orientovaná pohoří, jako jsou Skalnaté hory, Apalačské pohoří, Skandinávské pohoří a pohoří vých. Asie, avšak i Alpy, méně Pyreneje, Karpaty a Kavkaz. Viz též brázda nizkého tlaku vzduchu dynamická.
angl: orographic cyclogenesis slov: orografická cyklogenéza něm: orographische Zyklogenese f fr: cyclogénèse orographique f (creux oro) rus: орографический циклогенез  1993-a3
podpořila:
spolupracují: