Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

peplopauza
horní hranice peplosféry.
Termín zavedl německý meteorolog K. Schneider-Carius v r. 1950. Skládá se z řec. πέπλος [peplos] „oděv“ a lat. pausa „přerušení, ukončení“, viz peplosféra.
angl: peplopause; slov: peplopauza; něm: Peplopause f; rus: пеплопауза  1993-a2
podpořila:
spolupracují: