Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klasifikace tryskového proudění geografická
třídění tryskového proudění podle oblasti výskytu. V troposféře rozlišujeme tryskové proudění rovníkové, subtropické a mimotropické, z nichž poslední ještě dále dělíme na tryskové proudění mírných šířek neboli tryskové proudění polární fronty a tryskové proudění arktické. Tryskové proudění se vyskytuje také ve stratosféře s osou nad tropopauzou a lze jej též pozorovat ve všech zeměpisných šířkách.
angl: geographic jet stream classification slov: geografická klasifikácia dýzového prúdenia rus: географическая классификация струйного течения něm: geographische Jet-Stream-Klassifikation f, geographische Strahlstromklassifikation f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: