Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

poměr Bowenův
poměr množství tepla, které zemský povrch předává turbulentní výměnou a molekulární vodivostí do atmosféry, k množství tepla, jež se na něm spotřebovává na vypařování vody. Čís. hodnota Bowenova poměru kolísá v širokých mezích a pro volnou hladinu oceánu se nejčastěji orientačně udává jako 0,1. Bowenův poměr je měřitelnou veličinou, v tom spočívá jeho význam pro různé teor. i praktické úvahy a výpočty. Je pojmenován podle australského meteorologa J. S. Bowena.
angl: Bowen ratio slov: Bowenov pomer něm: Bowen-Verhältnis n rus: отношение Боуэна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: