Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima glaciální
klima zaledněných oblastí, viz klima trvalého mrazu. Viz též glaciál.
angl: glacial climate; slov: glaciálná klíma; něm: Glazialklima n, Eiszeitklima n; rus: гляциальный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: