Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod Brewsterův
jeden ze tří neutrálních bodů, nalézající se ve výšce 15 až 20° pod Sluncem. Objevil jej skotský fyzik D. Brewster v r. 1840.
angl: Brewster point; slov: Brewsterov bod; něm: Brewsterpunkt m; fr: point neutre de Brewster m; rus: точка Брюстера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: