Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo Nusseltovo
bezrozměrný parametr používaný v teorii přenosu tepla a definovaný výrazem
Nu=αlk,
kde α značí koeficient přestupu tepla, k koeficient tepelné vodivosti a l je vhodně zvolená délka. V meteorologii se používá při modelování přestupu tepla mezi zemským povrchem a atmosférou, částicemi v atmosféře a okolním vzduchem apod. Viz též kritéria podobnostní.
angl: Nusselt number slov: Nusseltovo číslo něm: Nusselt-Zahl f fr: nombre de Nusselt m rus: число Нуссельта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: