Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soumrak námořní
syn. soumrak nautický –  fáze soumraku, která večer následuje po občanském soumraku, resp. mu ráno předchází. Při námořním soumraku je střed slunečního disku mezi 6° a 12° pod geometrickým obzorem. V této době lze zpravidla rozeznávat obrysy předmětů, zároveň je na obloze možno pozorovat jasná souhvězdí sloužící k orientaci. Na straně orientované ke Slunci bývá ještě viditelný mořský obzor, který se dříve používal k navigaci. Po námořním soumraku večer následuje, resp. mu ráno předchází astronomický soumrak.
angl: nautical twilight; slov: námorný súmrak; něm: nautische Dämmerung f; rus: морские сумерки  1993-a3
podpořila:
spolupracují: