Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

předpověď zemědělsko-meteorologická
angl: agrometeorological forecast slov: agrometeorologická predpoveď něm: agrarmeteorologische Vorhersage f rus: агрометеорологический прогноз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: