Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpověď zemědělsko-meteorologická
angl: agrometeorological forecast; slov: agrometeorologická predpoveď; něm: agrarmeteorologische Vorhersage f; rus: агрометеорологический прогноз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: