Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hranice zákalu
angl: haze line slov: hranica zákalu něm: Trübungsgrenze f rus: верхняя граница мглы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: