Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hranice zákalu
angl: haze line; slov: hranica zákalu; něm: Trübungsgrenze f; rus: верхняя граница мглы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: