Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

analýza synoptická
detailní studium stavu atmosféry, vyjádřeného rozložením tlaku vzduchu, vzduchových hmot, atmosférických front a povětrnostních podmínek v určité oblasti na synoptických mapách. Viz též analýza synoptických map.
angl: synoptic analysis; slov: synoptická analýza; něm: synoptische Analyse f; fr: analyse synoptique f; rus: синоптический анализ  1993-a2
podpořila:
spolupracují: