Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cíl radiolokační
syn. cíl radiolokační meteorologický – meteorologický cíl (zejména srážkové oblasti a Cb), jehož parametry jsou zjišťovány meteorologickým radiolokátorem pomocí radiolokačního odrazu. Termínu radiolokační cíl se také používá obecně pro jakýkoliv objekt, na němž dochází ke zpětnému odrazu vyslaných elmag. vln, např. pro letadlo, radiosondážní balon, koutový odražeč apod. Viz též radiolokační odrazivost meteorologického cíle, útlum elektromagnetických vln.
angl: radar target slov: rádiolokačný cieľ něm: Radarziel n fr: cible de radar f rus: радиолокационная цель  1993-a3
podpořila:
spolupracují: