Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cíl radiolokační
objekt nebo jev, který je detekován prostřednictvím radiolokace. Kromě meteorologických cílů může být radiolokačním cílem jakýkoliv jiný objekt, na němž dochází ke zpětnému odrazu vyslaných rádiových vln, např. letadlo, radiolokační sonda apod., včetně pozemních radiolokačních cílů. Viz též radarová odrazivost, útlum elektromagnetických vln.
angl: radar target; slov: rádiolokačný cieľ; něm: Radarziel n; fr: cible de radar f; rus: радиолокационная цель  1993-a3
podpořila:
spolupracují: