Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

osa stlačení
syn. osa kontrakce – čára ve výškovém deformačním poli, podél níž dochází k difluenci proudění. Čím izotermy svírají s osou stlačení větší úhel (max. 90°), tím vznikají ve směru osy stlačení lepší podmínky pro frontogenezi. Osa stlačení je kolmá k ose roztažení.
angl: axis of contraction, axis of shrinking; slov: os stlačenia; něm: Schrumpfungsachse f, Kontraktionsachse f; rus: ось сжатия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: