Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

advekce teplá
advekce působící v daném místě oteplování, takže záporně vzatý skalární součin rychlosti větru a teplotního gradientu je kladný. Viz též úhel advekce.
angl: warm advection slov: teplá advekcia něm: Warmluftadvektion f fr: advection de chaleur f rus: адвекция тепла  1993-a3
podpořila:
spolupracují: