Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákal arktický
zákal v arkt. oblastech, který omezuje horiz. i šikmou dohlednost až do výšek 10 km nad zemí. Při pohledu po slunci se zdá šedomodrý, proti slunci červenohnědý. Nemá zřetelnou horní ani dolní hranici. Podle barevných efektů se usuzuje, že velikost částic arktického zákalu je 2.10–6 m a menší.
angl: arctic haze; slov: arktický zákal; něm: Arctic haze m, arktische Trübung f; rus: арктическая мгла  1993-a1
podpořila:
spolupracují: