Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

let s použitím přístrojů
let, který se uskutečňuje, bez ohledu na příp. vizuální kontakt s povrchem Země, za met. podmínek zpravidla horších, než jsou stanoveny minimy pro dohlednost, vzdálenost od oblaků a od základny oblaků. Pro tyto lety platí speciální pravidla IFR (Instrument flight rules), která lze nalézt v publikaci Letecké informační služby ŘLP ČR s.p. AIP (Aeronautical Information Publication). Viz též podmínky meteorologické pro let s použitím přístrojů.
angl: instrument flight; slov: let podľa prístrojov; něm: Instrumentenflug m; rus: полет по приборам  1993-a3
podpořila:
spolupracují: