Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

řez atmosférou vertikální
řez aerologický – graf. zobrazení některých skalárních nebo i vektorových charakteristik zjištěných při aerologických měřeních. Na vert. osu se vynášejí hodnoty výšky a tlaku vzduchu nebo jiné charakteristiky na nich funkčně závislé, na horiz. osu časové intervaly měření na jedné stanici nebo prostorová vzdálenost různých stanic. Podle toho rozeznáváme několik druhů řezů, např. meridionální nebo zonální vert. řez, vert. řez časový nebo prostorový. Na jednom vertikálním řezu atmosférou mohou být zakresleny izolinie většího počtu met. charakteristik. Vertikální řezy atmosférou byly v minulosti často využívány v synoptické, a především v letecké meteorologii.
angl: vertical cross section slov: vertikálny rez atmosférou něm: Vertikalschnitt m rus: вертикальный разрез  1993-a3
podpořila:
spolupracují: