Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mlhavo
neurčitý pojem vyjadřující snížení dohlednosti v důsledku vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Užívá se i v předpovědích počasí, pokud se v dané oblasti předpokládá výskyt mlh nebo kouřma.
angl: foggy slov: hmlisto něm: neblig rus: мглисто  1993-a2
podpořila:
spolupracují: