Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlhavo
neurčitý pojem vyjadřující snížení dohlednosti v důsledku vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Užívá se i v předpovědích počasí, pokud se v dané oblasti předpokládá výskyt mlh nebo kouřma.
angl: foggy; slov: hmlisto; něm: neblig; rus: мглисто  1993-a2
podpořila:
spolupracují: