Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

osmometr
přístroj pro měření osmotického tlaku.
angl: osmometer slov: osmometer něm: Osmometer n rus: осмометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: