Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

osmometr
přístroj pro měření osmotického tlaku.
Termín je poprvé doložen v r. 1854; pochází z řec. ὠσμός [ósmos] „tlačení, přetlačování“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: osmometer; slov: osmometer; něm: Osmometer n; rus: осмометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: