Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hranice inverze
hladina v atmosféře, v níž ve směru zdola nahoru začíná, resp. končí inverze teploty vzduchu nebo jiného meteorologického prvku (dolní a horní hranice inverze). Hranice teplotní inverze se na křivce teplotního zvrstvení jeví jako zlomové body a pokud se tlak vzduchu na horní a dolní hranici inverze liší o více než 20 hPa počítají se mezi význačné hladiny.
angl: boundary of inversion layer slov: hranica inverzie něm: Inversionsgrenze f rus: граница инверсии  1993-a3
podpořila:
spolupracují: