Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima mikrotermické
málo používané označení pro boreální klima, které odkazuje na jedno z vegetačních pásem vymezených v 19. století botanikem A. P. de Candollem. C. W. Thornthwaite pro ně uvádí hodnoty potenciálního výparu mezi 286 a 570 mm za rok. Viz též klasifikace klimatu Thornthwaiteova.
angl: microthermal climate slov: mikrotermická klíma rus: микротермический климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: