Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izalolinie
čára spojující na mapě nebo grafu místa se stejnou hodnotou změny proměnné za určitý časový interval. V meteorologii izalolinie vyjadřují dynamiku polí meteorologických prvků. Jsou konstruovány buď z hodnot rozdílů, např. izalobary na synoptických mapáchtlakových tendencí, nebo graficky odečtem polí, např. izalohypsy po 24 h na mapách absolutní topografie. Viz též izaloterma.
angl: isalloline slov: izalolínia něm: Isallolinie f rus: изаллолиния  1993-a2
podpořila:
spolupracují: