Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izalolinie
syn. izotendence - druh izolinie spojující na mapě nebo grafu místa se stejnou hodnotou změny proměnné za určitý časový interval. V meteorologii izalolinie vyjadřují dynamiku polí meteorologických prvků. Mezi izalolinie patří např. izalobary, izalohypsy a izalotermy.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a ἄλλος [allos] „jiný“ a slova linie (z lat. linea „lněná nit, provázek, čára“).
angl: isalloline; slov: izalolínia; něm: Isallolinie f; rus: изаллолиния  1993-a2
podpořila:
spolupracují: