Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hustota vodní páry
hmotnost vodní páry v jednotce objemu vlhkého vzduchu. Udává se v kg.m–3. V meteorologii se užívá také tradiční označení absolutní vlhkost vzduchu.
angl: vapor density; slov: hustota vodnej pary; něm: Wasserdampfdichte f; rus: плотность водяного пара  1993-a3
podpořila:
spolupracují: