Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hustota vodní páry
hmotnost vodní páry v jednotce objemu vlhkého vzduchu. Udává se v kg.m–3. V meteorologii se užívá také tradiční označení absolutní vlhkost vzduchu.
angl: water vapour density slov: hustota vodnej pary něm: Wasserdampfdichte f rus: плотность водяного пара  1993-a3
podpořila:
spolupracují: