Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plocha frontální
plocha na svrchní straně atmosférické fronty. Slouží ke geometrickému zjednodušení skutečné fronty a k určení polohy frontální čáry.
angl: frontal surface; slov: frontálna plocha; něm: Frontalfläche f; rus: фронтальная поверхность  1993-a3
podpořila:
spolupracují: