Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plocha frontální
geometrické zjednodušení vrstvy tvořící rozhraní mezi dvěma vzduchovými hmotamitroposféře, někdy také mezi různými částmi téže nestejnorodé vzduchové hmoty. Průsečnici frontální plochy se zemským povrchem nebo jinou plochou nazýváme frontální čárou nebo zkráceně frontou. Viz též fronta atmosférická.
angl: frontal surface slov: frontálna plocha něm: Frontalfläche f rus: фронтальная поверхность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: