Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklogeneze
vznik, popř. zesílení již existující anticyklonální cirkulace v atmosféře. Za příznivých podmínek může vést k formování anticyklony nebo k jejímu mohutnění. Rozlišujeme anticyklogenezi dynamickou a termickou. Opakem anticyklogeneze je anticyklolýza.
Termín se skládá ze slova anticyklona a řec. γένεσις [genesis] „zrození, vznik“.
angl: anticyclogenesis slov: anticyklogenéza něm: Antizyklogenese f fr: anticyclogénèse f, anticyclogenèse f rus: антициклогенез  1993-a3
podpořila:
spolupracují: