Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

příměs monodisperzní
aerosolová příměs pevného nebo kapalného skupenství ve vzduchu, jejíž všechny částice mají stejnou (v reálné praxi alespoň přibližně stejnou) velikost, tvar a hustotu. Při přenosu, difuzi, sedimentaci apod. v atmosféře se proto tyto částice chovají homogenně. Protikladem je polydisperzní příměs.
angl: monodispersal pollutant slov: monodisperzná prímes něm: monodisperse Beimengung f rus: монодисперсионная примесь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: