Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pseudofronta
Termín se skládá z řec. ψευδής [pseudés] „nepravý, falešný (lživý)“ a slova fronta.
angl: pseudo front; slov: pseudofront; něm: Pseudofront f; rus: псевдофронт  1993-a3
podpořila:
spolupracují: