Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta povětrnostní
zast. a nevhodné označení pro atmosférickou frontu.
angl: atmospheric front, weather front slov: poveternostný front něm: Wetterfront f fr: front météorologique m, front atmosphérique m rus: атмосферный фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: