Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nebulosus
(neb) [nebulózus] – jeden z tvarů oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Oblak má tvar mlhovitého závoje nebo vrstvy bez zjevné struktury. Užívá se u druhů cirrostratus a stratus.
angl: nebulosus; slov: nebulosus; něm: nebulosus; rus: туманообразные облакa  1993-a2
podpořila:
spolupracují: