Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

strom vlajkový
strom s asymetrickou korunou deformovanou na návětrné straně silnými větry, takže svým tvarem připomíná vlajku. Vlajkové stromy se vyskytují ve větrných lokalitách (hřebeny hor, pobřeží apod.) s výrazně převládajícím větrem, který umožňují orientačně určit. Musí však stát osaměle a na rovném terénu, aby asymetrie koruny nebyla způsobena jinými faktory, viz stín větrný.
angl: flag tree, flag-shaped tree slov: zástavovitý strom něm: Windflüchter m rus: флагообразное дерево  1993-a3
podpořila:
spolupracují: