Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pravítko geostrofické
angl: geostrophic wind scale, gradient wind scale; slov: geostrofické pravítko; něm: Gradientwindlineal n; rus: геострофическая линейка, градиентная линейка  1993-a1
podpořila:
spolupracují: